Xoang Bách Phục có giá bán lẻ tại nhà thuốc là 135.000/Hộp 20 Viên

xoang

*** Quan trọng hãy đọc chính xác là Xoang Bách Phục (hoặc đưa ảnh này) khi đến nhà thuốc để mua được sản phẩm chính hãng

1. Thành Phố Trà Vinh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
34 Hùng Vương, Phường 04 Nhà thuốc Phúc Thọ Xuân ⭐ 02943853143
76 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02 Nhà thuốc An Khang 19001572

2. Thị Xã Duyên Hải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ấp Phước Trị, khóm 1,, Phường 01 Nhà thuốc Đức Toàn 0918102534

3. Huyện Càng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khóm 1, Thị trấn Càng Long Nhà thuốc An Khang 19001572

4. Huyện Cầu Kè

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khóm 6, Thị trấn Cầu Kè Nhà thuốc An Khang 19001572

5. Huyện Cầu Ngang

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
56A, Thị trấn Cầu Ngang Nhà thuốc An Khang 19001572

6. Huyện Tiểu Cần

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần Nhà thuốc An Khang 19001572

7. Huyện Trà Cú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
297 Đường 3/2, Thị trấn Trà Cú Nhà thuốc An Khang 19001572

8. Huyện Duyên Hải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khóm 1, Nhà thuốc An Khang 19001572
Loading...