Xoang Bách Phục có giá bán lẻ tại nhà thuốc là 135.000/Hộp 20 Viên

xoang

*** Quan trọng hãy đọc chính xác là Xoang Bách Phục (hoặc đưa ảnh này) khi đến nhà thuốc để mua được sản phẩm chính hãng

1. Xã Bích Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thạch Bích Quầy thuốc Việt Xuân 0985978087

2. Xã Bình Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
251 Bình Đà (Ngay Chợ Tư - Chợ Bình Đà) Nhà Thuốc FPT Long Châu 251 Bình Đà (Ngay Chợ Tư - Chợ Bình Đà) 18006928

3. Xã Dân Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
73 Phố Vác (Ngã Tư Phố Vác) Nhà Thuốc FPT Long Châu 73 Phố Vác (Ngã Tư Phố Vác) 18006928

4. Xã Phương Trung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
323 Làng Chuông Nhà Thuốc FPT Long Châu 323 Làng Chuông 18006928
Loading...