Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Hải Phòng

Cách 1: Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây:


1. Q. Lê Chân

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Hai Bà Trưng 303 Hai Bà Trưng – Lê Chân NT số 303 02253951577
933051704
Trần Nguyên Hãn 22 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân CTTNHH DP Việt Dũng 02253700987
213 Trần nguyên hãn –  Q. Lê Chân HT Hải Phòng số 213 Trần nguyên Hãn 0313835353
250 Trần Nguyên Hãn,  Q. Lê Chân HT Hải PhòngQuầy 8- Vũ Hồng Thắm 0313717777
Cát Dài 295 Cát Dài, Q. Lê Chân NT Đậm 0904246987
297 Cát Dài,  Q. Lê Chân NT Bảo Linh – Đỗ Thị Hà Phương 0943868958
Số 307 Cát Dài – Q. Lê Chân NT 307 – Nguyễn Đức Huy 0936416702
285 Cát dài – Q. Lê Chân – TP Hải Phòng NT 285 0313851207
301 Cát Dài,Q. Lê Chân NT Thành Thủy 0939222679
Hàng Kênh 83 Hàng Kênh –  Q. Lê Chân HT Hải Phòng 0904822898
159 Hàng Kênh – Q. Lê Chân QT Minh Tâm 0904087086
Nguyễn Công Trứ 8 Nguyễn Công Trứ – Q. Lê Chân NT Trường Phúc 01665452679
85 Nguyễn Công Trứ,  Q. Lê Chân HT Hải PhòngQuầy số 6- Phạm Thành Sơn 0995695884
Thiên Lôi 501 Thiên Lôi –  Q. Lê Chân NT 501 0979522766
453 Thiên Lôi –  Q. Lê Chân NT Minh Ngọc 0984735091
84 Thiên Lôi – Q.Lê Chân NT Khánh Phương 0979285361
693 Thiên Lôi – Q.Lê Chân NT Hải Phòng 02253272586
Lê Chân 11 Lê Chân – TP Hải phòng Công ty Dược phẩm Hậu Vũ 0313630046
Nguyễn văn Linh 380 Nguyễn văn Linh – Q. Lê Chân NT Phương Uyên 0988643331
Dư Hàng 50 Dư Hàng – Q. Lê Chân NT Hương Giang 0988281869
  Số 08 Dân Lập Nhà thuốc số 8 dân lập 0934295910
Nguyễn Đức 123 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Lê Chân NT Hương Linh 0313950080
Tôn Đức 53 Tôn Đức Thắng,  Q. Lê Chân HT Hải Phòng 0912591676
Chợ con 49 Chợ con -Lê Chân NT Ngọc Hà 0982333801
Quán Nam 97 Quán Nam – Lê Chân NT Sơn Tùng 02253623952
Lam Sơn 10A/44 Tập Thể xi măng – Lam Sơn HT Hải Phòng- Quầy số 10 – Lục Thị Kim Oanh 02253714709

 

2. Q. Kiến An

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Trường Chinh 846 Trường Chinh, Q. Kiến An NT Vũ Tôn 01685681889
156 Trường Chinh, Q. Kiến An HTHà Linh 0902004796
746 Trường Chinh, Q. Kiến An NT Vũ Tôn 2 0912913255
Trần Nhân Tông 19 Trần Nhân Tông, Q. Kiến An NT Hương 0902060339
1188 Trần Nhân Tông NT 1188  
1008 Trần Nhân Tông, Q. Kiến An, TP Hải Phòng NT 1008 0986701937
Trần Tất Văn 110 Trần Tất Văn, Q. Kiến An NT 110 01672007355
124 Trần Tất Văn, Q. Kiến An NT 66A 0932135888
140 Trần Tất Văn, Q. Kiến An NT 9 0932135888
234 Trần Tất Văn, Q. Kiến An HT234 01236956168
Trần Thành Ngọ 258 Trần Thành Ngọ – Q. Kiến An NT 258 0912969879
194 Trần Thành Ngọ NT Hoàn Hảo 0912063486
Hoàng Quốc Việt 137 Hoàng Quốc Việt, Q. Kiến An HTHương Giang 01288225695
Đà Nẵng 185 Đà Nẵng ,  Q. Ngô Quyền NT Hương Lê 0225950699
5C22 Đà Nẵng –  Q. Ngô Quyền Cty TNHH Vạn Mỹ – DS Nguyễn Thị Nền 02253564910
0976515755
165 Đà Nẵng ,  Q. Ngô Quyền HT Hải Phòng 0916292562
Điện Biên Phủ 2 Điện Biên Phủ –  Q. Ngô Quyền HT Hải Phòng Số 176 – DS Trương Thanh Thúy 0983792510
2 Điện Biên Phủ –  Q. Ngô Quyền HT Hải Phòng Số 176 – DS Trương Thanh Thúy 0983576489
14 Điện Biên Phủ –  Q. Ngô Quyền HT Hải Phòng Số 137 – DS Nguyễn Thị Hường 02253827327
0903290119
Vạn Mỹ 113 Vạn Mỹ,  Q. Ngô Quyền NT Bà Nền 02253825194
01266367025
Số 118A7 Vạn Mỹ,  Q. Ngô Quyền NT Hương Giang 02253751535
0977085618
107 A7 Vạn Mỹ –  Q. Ngô Quyền NT Thùy Linh – DS Nguyễn Thùy Linh 02253752617
0989645746
Lê Lợi 23 Lê Lợi –  Q. Ngô Quyền NT 23 – DS Lưu Kim Thoa 0919918239 /’02253836264
Phố Cấm 73 Phố Cấm ,  Q. Ngô Quyền 73 Phố Cấm 0976118988
Lạch Tray 243B Lạch Tray –  Q. Ngô Quyền HT Hải Phòng Số 13 DS DS Bùi Thị Vui 02253829176/ ‘0912304748
Lê Lai 80 G Lê Lai, Ngô Quyền NT Đức Tân 0913013458
82 Lê Lai –  Q. Ngô Quyền NT 82 – DS Lưu Kim Tuấn 02253650453 /’0913013458
Nguyễn Bình 9D/24 Nguyễn Bình,  Q. Ngô Quyền NT Tốt và sức khỏe 02253736756 /’0906196906
30 Nguyễn Bình, Ngô Quyền DP Đồng Tâm 02253736833

 

3.Q. Hồng Bàng

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Tôn Thất Thuyết 2 Tôn Thất Thuyết, Hồng Bàng NT Phương Nga 01667700493
Tôn Đức Thắng 956 Tôn Đức Thắng,Sở Dầu NT Sâm 0936681281
948 Tôn Đức Thắng,Sở Dầu NT 45 0912233342
Ki Ốt Chợ Sở Dầu,Tôn Đức Thắng NT Trang Linh 0936681281
 Điện Biên Phủ 63 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng NT Hoàng Lê 0313823853
71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng HT Hải Phòng 0904419589
Hải Triều 28 Hải Triều,Quán Toan NT 28 0313748042
39 Hải Triều,Quán Toan HT Hải Phòng 0904113648
Trần quang khải 40 trần quang khải nhà thuốc thiện 02253810065
Quang trung 189 quang trung,hồng bàng cty dp hải thành(key) 02253831556
Hàm Nghi 37 Hàm Nghi,Trại Chuối HT Hải Phòng 0983851128
Đình Hạ 1 t 36 đình hạ,hồng bàng nt tùng linh 0902451098
Nguyễn Hồng Quân 40 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng NT 40 01228250323
Hùng duệ vương 102 hùng duệ vương HT Hải Phòng 02253525774
Phan Bội Châu 141 Phan Bội Châu, Hồng Bàng NT 141 02253530705
Quán Toan 114 Quán Toan, Hồng Bàng HT Hải Phòng 0983229782

 

4. Q. Đồ Sơn

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Sơn Hải Số 1 Sơn Hải –  Q. Đồ Sơn HT Hải Phòng 01636287669
Số 2 Sơn Hải –  Q. Đồ Sơn HT Hải Phòng 0168485104
Chợ Đình Đoài Chợ Đình Đoài –  Q. Đồ Sơn HT Quầy 276 0916146139
số 73 Chợ Đình Đoài –  Q. Đồ Sơn QT Hải Phòng 01228204206

 

5. Q. Dương Kinh

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Đa Phúc Ngã 3 Đa Phúc,  Q. Dương Kinh HT Dương Kinh Quầy 356 – Bùi Kim Lụa 0942411770
Hòa Nghĩa 353 Hòa Nghĩa –   Q. Dương Kinh HTBùi Thị Mai 0904065068

 

6. H. An Dương

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Tôn Đức Thắng 287B Tôn Đức Thắng – An Dương QT Nga Chi (Key) 02253272586
406 Tôn Đức Thắng – An Dương QT số 406 (Key) 0984723363
TT An Dương 22 Tổ 1 Thị trấn An Dương – An Dương QT Trường Tâm (Key) 01275777644
25 Tổ 1 Thị trấn An Dương – An Dương HT Hải Phòng- Quầy số 53 01663595153
Cổng BV An Dương- An Dương QT Thu Trang 0968165890
160 Tổ 3 – TT An Dương QT Hoàng Tùng 01635325166
 An Đồng Đường 208 An Đồng – An Dương QT Phương Anh 02253770936
Cái Tắt – An Đồng – An Dương QT Hoàng My 0934457886

 

7.H. Kiến Thụy

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Thị trấn Núi Đối 69 Thọ Xuân – Thị trấn Núi Đối QT 69 (Key) 02253812419
63 Thọ Xuân – TT Núi Đối QT 63 – BS Phạm Thị Hiền 0989276159
Thị trấn Kiến Thụy 64 Thọ Xuân TT Kiến Thụy QT Quỳnh Anh – DS Ngô Quỳnh Anh 0932202239
Tú Sơn Tú Sơn, Kiến Thụy HT Kiến Dương -Quầy số 103 0916803666
Tú Sơn Tú Sơn, Kiến Thụy HT Hải Phòng- Đồng Thị Sinh 02253560198
Đại Hợp Đại Hợp – Kiến Thụy QT Hà Anh 01687029295

 

8. H. An Lão

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Chợ Kênh Chợ Kênh,Quang Trung HT Thủy Nền 0985270319
Trường Sơn 293 Trường Sơn,An Tràng HT An Lão 01202266772
421 Trường Sơn,An Tràng QT Quang Thắng 0936001344
265 Văn Tràng QT Khánh Linh 0986157567
386 Trường Sơn,An Tràng QT Minh Phương 0936878456
371 Trường Sơn,An Tràng QT Phương Linh 01666867281
An Thắng An Thắng, An Lão QT Bùi Duy 0936951129
Vàng Xá 200 Vàng Xá,Ngô Quyền QT Minh Thành  
276 Vàng Xá,Ngô Quyền HT An Lão 0313762623
Nguyệt Áng Quán Rẽ,Nguyệt Áng, An Lão QT Cao Anh 0979259359
Mỹ Đức Chợ Chiều,An Lão QT Bích Quang 0976369426
Trần Tất Văn 13 Trần Tất Văn QT Trung Tâm 0934420886
TT An Lão 196 Nguyễn Văn Trỗi, An Lão NT 196 0977309975
Khu Tân Dân, An Lão HT Hải Phòng 02253672478

 

9.H. Thủy Nguyên

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
 Bạch Đằng 99 Bạch Đằng,Núi Đèo NT Phú Vinh 0981633268
69 Bạch Đằng,Núi Đèo Công Ty Dược Bạch Đằng 0936003344
Chợ Phả Lễ Chợ Phả Lễ, Thủy Nguyên QT Minh Nguyệt 0966527066
Chợ Lập Lễ Chợ Lập Lễ, Thủy Nguyên quầy thuốc kim oanh 01229394559
Chợ Lập Lễ, Thủy Nguyên QT Minh Nguyệt 0978961588
 BV Thủy Nguyên Cổng Bv Thủy Nguyên QT Lê Nga 0904920035
Thiên Hương Ngã Ba Trịnh Xá,Thiên Hương QT My Châu 01695143116
Ngã Ba Trịnh Xá,Thiên Hương QT Mai Hương 0964205155
Đội 8 Thiên Hương QT Thanh Nghĩa 01216167329
tân dương Phố Mới,Tân Dương QT Phú Vinh 0986701839
Phố Mới,Tân Dương, Thủy Nguyên QT 36 01696973690
Chợ An Lư Chợ An Lư QT Thu Hà 0914734107
An Thắng,An Lư, Thủy Nguyên QT Vân Mai 01288334965
Ngũ Lão Đường 10,Ngũ Lão QT Quang Minh 0945675765
Mỹ Đồng Mỹ Đồng,Thủy Nguyên QT Quang Ninh 0936534656
Thanh Lãng Thanh Lãng,Quảng Thanh QT Hà Thu 0914477368
An Sơn Đội 3 An Sơn,Thủy Nguyên QT Minh Long 0986352659

 

10. H. Hải An

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Phương Lưu 130 Phương Lưu , Hải An HT Hải Phòng 01237612005
337 Bùi Thị Từ Nhiên , Hải An HT Hải Phòng – Trần Thị Thu Trang 01627668143
Phủ Thượng Đoạn 482 Phủ Thượng Đoạn, Hải An HT Hải Phòng Quầy 47 0313828844
Chợ Lũng 92 Chợ Lũng, Hải An HT Hải Phòng Quầy 121 – Hồ Thị Hà 0945367369
Lý Hồng Nhật 169 Lý Hồng Nhật , Hải An HT Hải Phòng 01687440039
Ngô Gia Tự 6 Ngô Gia Tự, Hải An NT Hà Phương 0904589168
646 Ngô Gia Tự, Hải An NT Ngô Vũ 02253729428
Trần Văn Lan 85 Trần Văn Lan , Q Hải An  NT Trung Minh 01687736439

 

11. H. Tiên Lãng

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Thị Trấn TT Tiên Lãng NT Nam Phương    0988441064
68 Khu 7 TT Tiên Lãng NT Nam Nhung 0983303891

 

12. H. Vĩnh Bảo

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Thị Trấn 182 Tân Hòa , Thị Trấn Vĩnh Bảo Đại Lý Thuốc   01205596136
192 Tân Hòa , Vĩnh Bảo  NT Nam Hoàng 01683998807
Lạng Am Đội 1 , Lạng Am , Lý Học Qt Lan Trường 0916620509
Lam Am Lam Am NT Hồi 0972314636

Nếu không tìm được nhà thuốc gần nhà, bạn có thể đặt mua online hoặc liên hệ trực tiếp để được Trình dược viên giao hàng nhé

Cách 2: Đặt hàng online - Giao hàng, thu tiền tại nhà.

Cách 3 Gọi trực tiếp đến tổng đài (miễn phí cước) 1800 1258 hoặc kết nối với số Zalo: +84968747459 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.

Bình luận về bài viết

Có 60 bình luận
 1. Tạ Thị mơ đã bình luận:

  Chồng em năm nay 40 tuổi bị viêm xoang đã 9 năm nay roi.suốt ngày bị hắt hơi sổ mũi roi bốc lên đau đầu còn chay cả nước dịch vàng nữa.chồng e cũng uống rất nhiều thuốc roi nhưng chỉ đỡ ngay lúc đấy thôi.hết thuốc lại tái phát lại.sử dụng thuốc xoang bách phục có phải ăn kiêng gì ko ạ.tư vấn giúp em.xin cảm ơn

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào chị Mơ!
   Khi gặp tình trạng viêm xoang, niêm mạc mũi xoang sưng phù nề gây bít tắc lỗ thông xoang, dịch mũi tăng tiết trong hốc xoang không đào thải được bị vi khuẩn tấn công sẽ gây bội nhiễm và hình thành các ổ viêm dạng mủ chị nhé. Dịch mủ sẽ có màu xanh/ vàng hoặc có mùi hôi/ tanh, đồng thời tình trạng đau nhức các vùng xoang sẽ nặng nề hơn.
   Trong trường hợp này anh nhà mình nên dùng Xoang Bách Phục liều ngày 4 viên/ 2 lần trong 3-6 tháng kết hợp vệ sinh mũi xoang bằng nước muối sinh lý để giúp giảm các triệu chứng khó chịu, ổn định bệnh lâu dài và phòng tránh tái phát chị nhé.
   Hiện Xoang Bách Phục được phân phối rộng rãi ở các hiệu thuốc trên toàn quốc, chị có thể tham khảo điểm bán gần nhà tại link sau nhé: http://xoangbachphuc.vn/diem-ban/
   Cần tư vấn thêm chị liên hệ tổng đài miễn cước 18001258 vào giờ hành chính.
   cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe!

 2. Nguyễn Thị Hải Lý đã bình luận:

  con trai tôi năm nay cháu 14 tuổi, cân nặng 50 kg , khi thay đổi thời tiết cháu bị ngạt mũi, ngứa mũi liên tục, thời gian kéo dài mới khỏi bệnh.
  Cháu có dùng được Xoang Bách Phục không?

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào chị Hải Lý.
   Theo thông tin chị chia sẻ rất có thể bé nhà chị đang gặp tình trạng viêm mũi dị ứng nhé. Nguyên nhân xảy ra chủ yếu do niêm mạc mũi nhạy cảm khi tiếp xúc yếu tố dị ứng ngoài môi trường dẫn đển các triệu chứng chị đang gặp phải nha.
   Với tình trạng viêm mũi dị ứng chị nên cho bé sử dụng Xoang Bách Phục có tác dụng giảm dị ứng, chống mẫn cảm và tăng sức đề kháng, hạn chế tái phát nha.
   Chị nên sử dụng Xoang Bách Phục liều 4 viên/ ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ và dùng theo liệu trình 3-6 tháng để đạt kết quá tốt nhất nha.
   Nếu cần được hỗ trợ tư vấn thêm chị vui lòng liên hệ tổng đài 18001258 (vào giờ hành chính) chuyên gia tư vấn giúp chị nha.

Thắc mắc của bạn

Tư vấn trực tuyến

Dược sĩ Bảo Linh

Gửi tin nhắn

Nhắn tin ngay

Dược sĩ Thu Trang

Gửi tin nhắn

Nhắn tin ngay

Dược sĩ Thu Hiền

Gửi tin nhắn

Nhắn tin ngayĐẶT MUA XOANG BÁCH PHỤC

Giá bán: - Bán lẻ 135.000đ/Hộp (Giao từ 2 hộp trở lên)

Phí vận chuyển Toàn quốc chỉ: 0 - 15.000đ (Giao hàng, thu tiền tận nhà)

X

Đơn đặt hàng Xoang Bách Phục

Để đặt mua hàng, các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ gọi điện lại để xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất

Phí ship trên toàn quốc 1 hộp là 20.000VNĐ. Free ship từ 2 hộp trở lên với đơn hàng nội thành Hà Nội và TP.HCM, ngoại thành là 15.000VNĐ. Free ship toàn quốc với đơn hàng 1.500.000VNĐ

   

X

Đơn đặt hàng Xoang Bách Phục

Để đặt mua hàng, các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào ô bên dưới.

   
Menu