Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Cà Mau

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Xoang Bách Phục. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại 0906 884 694 để được hướng dẫn cụ thể nhé.

STT Quận/Huyện Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Cà Mau NT Vĩnh Thuận- LY. Trần Hớn Cơ Số 6C Trưng Nhị- Phường2- TP.Cà Mau 0947779396
2 NT Minh Tinh Đường- LY. Sơn 10C, Trưng Nhị, P.2, TP. Cà Mau 0907864709
3 NT Đức An Đường- LY. Lâm Thị Lệ 36- Đề Thám- Phường2- TPCà Mau 0918661616
4 NT Hùng Vương- DS. Phạm Quốc Hùng Nguyễn Trãi- P9- TPCà Mau 07803837600
5 Huyện Cái Nước QT Bảo Ngọc- DSTH. Trần Bảo Ngọc 521- Huyện Cái Nước- Cà Mau 0907361613
6 QT Nhã- DSTH. Nguyễn Thị Đính 322-Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883552
7 QT Thu Hương- DSTH. Phạm Thị Thu Hương 524- Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883848
8 Huyện Đầm Dơi ĐL Số1- DSTH. Nguyễn Mỹ Thố 122A- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803858206
9 QT-Phượng Hoàng-DSTH. Lê Hồng Phong 141A- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803858152
10 QT Trung Tâm- DSTH. Nguyễn Minh Thắng 21E- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803857301
11 Huyện Thới Bình QT Vương Kim Thu TT Thới Bình, huyện Thới Bình 0918111786

 

Gửi Ý Kiến Của Bạn


Xoang Bách Phục