Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Trà Vinh

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Xoang Bách Phục. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại 0906 977 284 để được hướng dẫn cụ thể nhé.

STT Quận/
Huyện
Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 CÀNG LONG Phước Tế Đường TT Càng Long, Huyện Càng Long, TV 01669343595
2 CẦU KÈ Hoa Việt Khóm 4, TT Cầu Kè, TV 0908.834072
3 Nhuận Hòa Đường TT Cầu Kè, Cầu Kè, TV 0978860879
4 CẦU NGANG Nghĩa Phát ẤP Trà Cuôn, xã Vĩnh Kim, Cầu Ngang 0918,135688
5 Đại Đồng 25 Đề Triệu, K.Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang, TV 0907521884
6 Thái Sơn Ký 24 Dương Cung Nữ, K.Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang, TV 0746.511722
7 DUYÊN HẢI Hồng Thủy Chợ Long Hữu, X. Long Hữu, H. Duyên Hải, Trà Vinh 0987 944 611
8 Đức Toàn TT Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh 0918102534
9 Vĩnh Minh Khóm 1, TT. Duyên Hải, H. Duyên Hải, Trà Vinh 0743 832 520
10 TIỂU CẦN Đức Tế Đường 23 Nguyễn Huệ, TT Tiểu Cần, TV 0939.787678
11 Hạnh Lâm Xuân Cầu Quang, TT Tiểu Cần, TV 0907795060
12 TP TRÀ VINH Nam Cường 17 Võ Thị Sáu, P3 0743,856240
13 Lê Vy Số 38 Điện Biên Phủ, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 098.5776099
14 Huệ Quần 119 Lê Lợi, P.3, TPTV 0743.858838
15 Bảo Thọ Đường 04 Hùng Vương, P.4, TPTV 0743.854196
16 Phúc Thọ Xuân 54 Hùng Vương, P3, TPTV 0743.853423
17 Đức Thành 107 Lý Thường Kiệt, TPTV 0982.413409

 


Xoang Bách Phục